Telekonferencja

Wersja Premium

Wersja Premium to rozwiązanie dla firm, które chciałyby dysponować profesjonalnym systemem telekonferencji o szerokich możliwościach funkcjonalnych. Wersja ta pozwala w sposób efektywny prowadzić telekonferencje, korzystać z wszelkich oferowanych funkcjonalności i zestawiać połączenia konferencyjne do 30 uczestników lub więcej.

System w wersji Premium to pełne bezpieczeństwo rozmów. Ochrona oparta o specjalistyczne mechanizmy i protokoły bezpieczeństwa zapewnia 100% poufność i integralność każdej telekonferencji.

Funkcjonalność wersji Premium: 

Oprogramowanie

Specjalizujemy się w sys- temach bazodanowych, oraz tworzymy oprogramowanie, które działa w trybie on-line i off-line. Oprogramowania do zorganizowania przepływu informacji między działami, działami i pracownikami.

 
 
© Copyright by Telebot Sp. z o.o. 2010